Bộ Xây dựng "điểm mặt" kẽ hở để chủ đầu tư BĐS lách luật huy động vốn

Bộ Xây dựng đang đề xuất bổ sung các quy định bảo đảm giám sát chặt việc tuân thủ pháp luật trong việc huy động vốn, sử dụng vốn huy động của các chủ đầu tư dự án.