Bắn chết con riêng của vợ

Đăk NôngÔng Nguyễn Văn Lộc, 65 tuổi, bắn vào đầu con riêng của vợ gây tử vong sau cuộc to tiếng tại bữa cơm rằm tháng Giêng.